PhD Track

Promovendus volgsysteem

In 2009 is Academic Software Consulting in samenwerking met researchschool Caphri (universiteit Maastricht) gestart met de ontwikkeling van een hulpmiddel voor de begeleiding van  promovendi. In maart 2010 is de pilotfase afgerond en is gestart met het gebruik van het promovendusvolgsysteem. Het promovendusvolgsysteem is een webbased applicatie. De applicatie maakt het mogelijk voor een (co)promotor of promovendus om op elk gewenst moment gegevens van een promotieonderzoek in te zien. Overal en altijd. Alleen een internetverbinding is nodig.

Voortgangmonitor

De promovendus en de (co)promotoren beschikken met het systeem over een handig communicatiehulpmiddel. Alle relevante informatie over het promotieonderzoek zijn centraal beschikbaar. Ook gemaakte afspraken, documenten en de voortgang zijn altijd te raadplegen. Met een eenvoudig stoplichtsysteem (rood-oranje-groen) is over het gehele promotietraject snel te zien wat de status per periode is.

Coördinatie

In het systeem is een enquête aanwezig die anoniem verwerkt wordt. Een coördinator kan benchmarken op de gegevens van de promovendi, aanstellingen en de beoordelingen van de (co)promotoren. De toegewezen (co)promotoren kunnen gemuteerd worden en alle gegevens rondom het promotieonderzoek zijn direct beschikbaar voor alle betrokken (co)promotoren.

Kosten

Aan het gebruik van promovendusvolgsysteem PhD Track zijn kosten verbonden. Gebruik van PhD Track is op licentiebasis en al vanaf 2 euro per maand per gebruiker beschikbaar. Voor meer informatie over de aantrekkelijke tarieven kunt u contact opnemen met dhr. W. Hogerwaard via e-mailinfo@academicsoftwareconsulting.nl of op telefoonnummer 06-21462742.